Velkommen til Norkrets AS

Utlegg av kretskort til alle formål

Vi gir deg gode kort på hånden

Norkrets AS
Kappveien 7
1415 Oppegård

Tlf: 906 98 403

mail@norkrets.no

NORKRETS AS ble etablert 1.januar 2003 som en videreføring av utleggsavdelingen i ALCATEL’s designsenter Norkrets.

Vi har lang erfaring innen skjemategning, industrialisering, kretskort- og produktdesign.

Vi har kompetanse fra et bredt spekter av design, fra ett og tolagskort via flex-kort til svært komplekse, tette høyhastighetskort med mikro-viaer, blinde og begravde viaer og strenge krav til plassering og ruting.